Navigate / search

Kvoter for salg:

Strukturkvoter torsk mellom 15-21 m.: SOLGT!

Strukturert 2008: 7,0753 faktor torsk. 7,2844 faktor hyse. 7,0629 faktor sei. Ref. nr. 19/11 SOLGT!

Strukturert 2010: 2,1806 faktor torsk. 2,8301 faktor hyse. 2,1870 faktor sei. Ref. nr. 19/12 SOLGT!

Strukturert 2011: 1,0028 faktor torsk. Ref. nr. 19/13 SOLGT!

Strukturert 2012: 2,1202 faktor torsk. 0,2019 faktor hyse. 4,1400 faktor sei. Ref. nr. 19/14 SOLGT!

Alle kvotene selges fisket i 2019.


14/15 m NVG-sild faktor 7,86 + struktur faktor 3,15. Ref. nr. 18/03

10/11 m Makrell garn/snøre faktor 2,2248. Ref. nr. 18/04

10/11 m NVG-sild faktor 4,59. Ref. nr. 18/05.

10/11 m Makrell notfartøy faktor 1,55. Ref. nr. 18/06

Kan selges samlet eller etter avtale oppdelt. Kan også selges med redskaper (tilpasset 50 foting).


10,65 faktorer strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 18/23

Sei sør faktor 1. Ref. nr. 18/07


NVG-sildekvote 9-10 m. Faktor 3,93. Ref. nr. 18/24

NVG-sildekvote 10-11 m. Ufisket. Ref. nr. 18/09

NVG-sild hj.l. 14,98 m. Ref. nr. 19/05

NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018. Ref. nr. 18/10

NVG-sild o/21 m. Strukturkvote. Faktor 9,3867 levetid 2028. Faktor 4,978 levetid 2033. Ref. nr. 18/34

NVG-sild o/21 m. Strukturkvote. Faktor 11,8997, levetid 2030. Faktor 38,1696, levetid 2033. Ref. nr. 19/11

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 18/11


Makrell garn/snøre hj.l. 9-10 m. Ref. nr. 19/07

Makrell garn/snøre 10-11 m. Ref. nr. 18/16

Makrell garn/snøre. Grunnkvote 14-15 m. Faktor 2,22 + strukturkvote. Faktor 1,7799 levetid 2034, faktor 0,445 levetid 2035, faktor 0,8899 levetid 2032, faktor 1,7799 levetid 2033 og faktor 1,7799 levetid 2037. Ref. nr. 19/03

9-10 m. makrell not. Ref. nr. 18/17

Kystmakrell – Not. Hj.l. 9,97. Faktor 1,2145. Ref. nr. 18/12

Kystmakrell – Not. < 13 m. Hj.l. 12,89. Faktor 1,5455. Ref. nr. 18/13

Kystmakrell – garn/snøre < 13 m. Hj.l. 9,6 m. Ref. nr. 18/14


Leppefiskkvote.  Ref. nr. 18/15


Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no