Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote 7-8 m i Nord-Norge. Ref. nr. 21/03.


Torskekvote 9-10 m i Nord-Norge. Står på båt over 11 m. Fisket i 2021. Ref. nr. 21/04.


Torskekvote 9-10 m i Nord-Norge. Ref. nr. 21/02.


Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. Ref. nr. 20/22. 


Strukturert sei, 10,65 faktorer, vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 20/01.


Strukturplass ledig for seinot og makrell for båt mellom 15-21  m. Ref. nr. 21/01.


Sei N Notfartøy strukturkvote faktor 1,97 (varighet 1.1.2037), byttes mot grunnkvote Sei N Notfartøy over 21 m. Ref. nr. 20/04.


Strukturkvote Sei N notfartøy i gr. 15-21 m. Ref. nr. 20/31.

Faktor 1,2 levetid 31.12.2028. Faktor 1,2 levetid 31.12.2030. Faktor 1,2 levetid 31.12.2038.


Sei Sør Notfartøy faktor 1. Ref. nr. 20/18.


Strukturkvoter i fiske etter NVG-sild i gr. 15-21 m. Ref. nr. 20/36.

Levetid: Faktor:
31.12.2028 9,39
31.12.2030 7,964
31.12.2031 4,426

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 20/08.


Kystmakrell-Not < 13 m. Hj.l. (11). Fakt. Makrell, Notfart.<13m (1.8129). Ref. nr. 20/14.


For prisantydning, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no