Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. Ufisket. Ref. nr. 20/01


10,65 faktorer strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 19/46

Sei sør faktor 1. Ref. nr. 19/48


NVG-sildekvote 9-10 m. Faktor 3,93. Ref. nr. 19/47

NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018. Ref. nr. 19/43

NVG-sild 19-20 m. Faktor 11,47 + struktur, totalt 44,72 faktorer. Ref. nr. 19/34

Struktur 6,72 – levetid 01.01.2032. Struktur 6,72 – levetid 01.01.2031. Struktur 9,176 – levetid 01.01.2034. Struktur 1,244 – levetid 01.01.2031. Struktur 1,878 – levetid 01.01.2029. Struktur 7,512 levetid 01.01.2029.

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 19/41


Makrell garn/snøre hj.l. 9-10 m. Ref. nr. 19/52

Kystmakrell garn/snøre < 13 m. Hj.l. 10,65. Fakt. Makrell, garnfart. < 13 m 2,3701.  Ref. nr. 19/49


Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no