Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote 7-8 m i Nord-Norge. Fisket 5 tonn. Ref. nr. 21/07. 


Torskekvote 9-10 m i Nord-Norge. Står på båt over 11 m. Fisket i 2021. Ref. nr. 21/04.


Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. Ref. nr. 20/22. 


Torsk nord for 62 grader Nord, Region Sør, 9-10 m. Ref. nr. 21/08. 


Strukturert sei, 10,65 faktorer, vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 20/01.


Strukturplass ledig for seinot og makrell for båt mellom 15-21  m. Ref. nr. 21/01.


Sei N Notfartøy hj.l. 14/15 m. Faktor 1 – står på båt over 21 m. Ref. nr. 21/10.


Sei N Notfartøy strukturkvote faktor 1,97 (varighet 1.1.2037), byttes mot grunnkvote Sei N Notfartøy over 21 m. Ref. nr. 20/04.


Sei Sør Notfartøy faktor 1. Ref. nr. 20/18.


Strukturkvoter i fiske etter NVG-sild i gr. 15-21 m. Ref. nr. 20/36.

Levetid: Faktor:
31.12.2028 9,39
31.12.2030 7,964
31.12.2031 4,426

NVG-sild hj.l. 19,23 m. Faktor 11,47 – ufisket 2021 – stått på båt o/21 m. Ref. nr. 21/09.


NVG-sild 15-21 m. Strukturkvoter. Fisket 2021. Ref. nr. 21/11.

Strukturkvote: Faktor: Utløpsdato:
NVG-sild 15-21 m 6,882 31.12.2030
NVG-sild 15-21 m 5,45 31.12.2028
NVG-sild 15-21 m 8,2092 31.12.2034

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 20/08.


Kystmakrell-Not < 13 m. Hj.l. (11). Fakt. Makrell, Notfart.<13m (1.8129). Ref. nr. 20/14.


For prisantydning, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no