Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Gjenstår ca. 20 tonn 2020. Ref. nr. 20/23. Prisantydning NOK 3.500.000,- 


Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Fisket 2020. Ref. nr. 20/30. Prisantydning NOK 3.300.000,- 


Torskekvote 9-10 m i Nord-Norge. Fisket 2020. Ref. nr. 20/25. Prisantydning NOK 4.000.000,- 


Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. Fisket i 2020. Ref. nr. 20/22. Prisantydning NOK 4.700.000,- 


Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. Ufisket. Ref. nr. 20/28. Prisantydning NOK 5.000.000,- 


Torskekvote 15-16 m i Nord-Norge. Fisket 2020. Ref. nr. 20/06.


Torskekvote som står på båt over 21 m i Nord-Norge 19/20 m. Faktor 9,5932 + strukturkvote: Ref. nr. 20/29.

Torsk faktor 5,2161, hyse faktor 5,3795, sei faktor 4,2452 (levetid 31.12.2027).

Torsk faktor 0,1761, hyse faktor 0,1009, sei faktor 0,143 (levetid 31.12.2028).

Torsk faktor 0,1369, hyse faktor 14,5680, sei faktor 1,6710 (levetid 31.12.2033).

Hyse faktor 2,0154 (levetid 31.12.2035).


Strukturert sei, 10,65 faktorer, vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 20/01.


Sei N Notfartøy strukturkvote faktor 1,97 (varighet 1.1.2037), byttes mot grunnkvote Sei N Notfartøy over 21 m. Ref. nr. 20/04.


Strukturkvote Sei N notfartøy i gr. 15-21 m. Ref. nr. 20/31.

Faktor 1,2 levetid 31.12.2028. Faktor 1,2 levetid 31.12.2030. Faktor 1,2 levetid 31.12.2038.


Sei Sør Notfartøy faktor 1. Ref. nr. 20/18.


NVG-sild 19-20 m. Faktor 11,47 + struktur, totalt 44,72 faktorer. Ref. nr. 20/05.

Struktur 6,72 – levetid 01.01.2032. Struktur 6,72 – levetid 01.01.2031. Struktur 9,176 – levetid 01.01.2034. Struktur 1,244 – levetid 01.01.2031. Struktur 1,878 – levetid 01.01.2029. Struktur 7,512 levetid 01.01.2029.


Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 20/08.


Kystmakrell-Not < 13 m. Hj.l. (11). Fakt. Makrell, Notfart.<13m (1.8129). Ref. nr. 20/14.


Leppefiskkvote Ref. nr. 20/02.


Dersom prisantydning ikke er oppgitt: Vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no