Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote 5-6 m i Nord-Norge. Ufisket 2019. Ref. nr. 19/26

Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Ufisket 2019. Ref. nr. 19/24

Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Fisket 2019. Ref. nr. 19/22

Torskekvote 9-10 m i Nord-Norge. Ufisket 2019. Ref. nr. 19/18

Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. 25 tonn ufisket kvantum 2019. Ref. nr. 19/30 


Strukturkvote torsk, sei og hyse i gr. 11-15 m. Levetid 1.1.2028. Ref. nr. 19/32 SOLGT!

Torsk: 0,78702. Hyse: 0,7414. Sei: 0,77946.

Strukturkvote torsk, hyse og sei i gr. 11-15 m. Levetid 01.01.2038. Ref. nr. 19/33

Torsk; 2,5 faktorer. Hyse: 2,4 faktorer. Sei: 2,4 faktorer.

 


14/15 m NVG-sild faktor 7,86 + struktur faktor 3,15. Ref. nr. 18/03

10/11 m Makrell garn/snøre faktor 2,2248. Ref. nr. 18/04

10/11 m NVG-sild faktor 4,59. Ref. nr. 18/05.

10/11 m Makrell notfartøy faktor 1,55. Ref. nr. 18/06

Kan selges samlet eller etter avtale oppdelt. Kan også selges med redskaper (tilpasset 50 foting).


10,65 faktorer strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 18/23

Sei sør faktor 1. Ref. nr. 18/07


NVG-sildekvote 9-10 m. Faktor 3,93. Ref. nr. 18/24

NVG-sildekvote 10-11 m. Ufisket. Ref. nr. 18/09

NVG-sild hj.l. 14,98 m. Ref. nr. 19/05

NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018. Ref. nr. 18/10

NVG-sild 19-20 m. Faktor 11,47 + strukturfaktor 3,1852 (levetid 1.1.2033). Ufisket 2019. Ref. nr. 19/15

NVG-sild o/21 m. Strukturkvote. Faktor 9,3867 levetid 2028. Faktor 4,978 levetid 2033. Ref. nr. 18/34

NVG-sild o/21 m. Strukturkvote. Faktor 11,8997, levetid 2030. Faktor 38,1696, levetid 2033. Ref. nr. 19/11

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 18/11


Makrell garn/snøre hj.l. 9-10 m. Ref. nr. 19/07

Makrell garn/snøre 10-11 m. Ref. nr. 18/16

Makrell garn/snøre. Grunnkvote 14-15 m. Faktor 2,22 + strukturkvote. Faktor 1,7799 levetid 2034, faktor 0,445 levetid 2035, faktor 0,8899 levetid 2032, faktor 1,7799 levetid 2033 og faktor 1,7799 levetid 2037. Ref. nr. 19/03

9-10 m. makrell not. Ref. nr. 18/17

Kystmakrell – Not. Hj.l. 9,97. Faktor 1,2145. Ref. nr. 18/12

Kystmakrell – Not. < 13 m. Hj.l. 12,89. Faktor 1,5455. Ref. nr. 18/13

Kystmakrell – garn/snøre < 13 m. Hj.l. 9,6 m. Ref. nr. 18/14


Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no