Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote 5-6 m i Nord-Norge. Ufisket 2019. Ref. nr. 19/26

Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Ufisket 2019. Ref. nr. 19/24

Torskekvote 9-10 m i Nord-Norge. Ufisket 2019. Ref. nr. 19/18

Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. Ref. nr. 19/36


Strukturkvote torsk og hyse i gr. over 21 m i Nord-Norge. Ref. nr. 19/39 SOLGT!

Faktor: torsk 3,7817 og hyse 3,4488. Levetid 01.01.2032.

Faktor: torsk 1,3 og hyse 1,3. Levetid 01.01.2033.


10/11 m Makrell garn/snøre faktor 2,2248. Ref. nr. 18/04

10/11 m NVG-sild faktor 4,59. Ref. nr. 18/05.

10/11 m Makrell notfartøy faktor 1,55. Ref. nr. 18/06

Kan selges samlet eller etter avtale oppdelt. Kan også selges med redskaper (tilpasset 50 foting).


10,65 faktorer strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 18/23

Sei sør faktor 1. Ref. nr. 18/07


NVG-sildekvote 9-10 m. Faktor 3,93. Ref. nr. 18/24

NVG-sild 14/15 m. Faktor 7,86 + struktur faktor 3,15. Ref. nr. 18/03

NVG-sild hj.l. 14,98 m. Ref. nr. 19/05

NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018. Ref. nr. 18/10

NVG-sild 19-20 m. Faktor 11,47 + strukturfaktor 3,1852 – levetid 1.1.2033. Ufisket 2019. Ref. nr. 19/15

NVG-sild 19-20 m. Faktor 11,47 + struktur, totalt 44,72 faktorer. Ref. nr. 19/34

Struktur 6,72 – levetid 01.01.2032. Struktur 6,72 – levetid 01.01.2031. Struktur 9,176 – levetid 01.01.2034. Struktur 1,244 – levetid 01.01.2031. Struktur 1,878 – levetid 01.01.2029. Struktur 7,512 levetid 01.01.2029.

NVG-sild o/21 m. Strukturkvote. Faktor 9,3867 levetid 2028. Faktor 4,978 levetid 2033. Ref. nr. 18/34

NVG-sild o/21 m. Strukturkvote. Faktor 11,8997, levetid 2030. Faktor 38,1696, levetid 2033. Ref. nr. 19/11

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 18/11


Makrell garn/snøre hj.l. 9-10 m. Ref. nr. 19/07

Makrell garn/snøre 10-11 m. Ref. nr. 18/16 SOLGT!


Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no