Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Fisket 2020. Ref.nr. 20/07

Torskekvote 15-16 m i Nord-Norge. Fisket 2020. Ref.nr. 20/06


Strukturkvoter torsk i gr. 15-21 m. Fisket i 2020. Ref. nr. 20/05

Torsk fakt. Hyse fakt. Sei fakt. Levetid:
1: 1,8744 0,4436 1,9657 31.12.2027
2: 1,8744 0,3929 2,323 31.12.2027
3: 1,0536 0,6103 0,8648 31.12.2028
4: 13,5807 13,0079 31.12.2032
5: 0,7043 31.12.2033
Sum: 18,3831 15,159 5,1535

10,65 faktorer strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 19/46

Sei N Notfartøy strukturkvote faktor 1,97 (varighet 1.1.2037), byttes mot grunnkvote Sei N Notfartøy over 21 m. Ref. nr. 20/04


Sei sør faktor 1. Ref. nr. 19/48


NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018. Ref. nr. 19/43

NVG-sild 19-20 m. Faktor 11,47 + struktur, totalt 44,72 faktorer. Ref. nr. 19/34

Struktur 6,72 – levetid 01.01.2032. Struktur 6,72 – levetid 01.01.2031. Struktur 9,176 – levetid 01.01.2034. Struktur 1,244 – levetid 01.01.2031. Struktur 1,878 – levetid 01.01.2029. Struktur 7,512 levetid 01.01.2029.

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 19/41


Kystmakrell garn/snøre < 13 m. Hj.l. 10,65. Fakt. Makrell, garnfart. < 13 m 2,3701.  Ref. nr. 19/49


Leppefiskkvote Ref. nr. 20/02


Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no