Navigate / searchLeverte fartøy 2019

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013Viknabuen nå Dyfjord LM9398

Bygget: 1983, Taule Båtbyggeri og Plastfab. A/S
Type / Rigging: Juksa og garn/teiner
Lengde: 8.85 meter
Bredde: 3.14 meter
Anne Sofie nå Oskar LK9315

Bygget: 2001, Norpower A/S - Brødr. Malo, SEE: Jemar Norpower AS
Type / Rigging: Kystfiske
Lengde: 10.55 meter
Bredde: 3.56 meter
Hellværing nå Keipnes LAMB

Bygget: 1988, Sarpsborg mv A/S
Type / Rigging: Snurrevad/not
Lengde: 20.88 meter
Bredde: 7 meter
Lofothav LLYH

Bygget: 2002, Moen Slip AS
Type / Rigging: Danish seine/Live fish carrier/Seiner
Lengde: 23.85 meter
Bredde: 7.5 meter
Skagbåen nå Hellsegga LK6160

Bygget: 1997, Mjosundet Båtbyggeri As
Type / Rigging: Line og Snurrevad
Lengde: 14.99 meter
Bredde: 5.82 meter
Reiert nå Kim-Roger LF6039

Bygget: 2017, Viknaslipen AS
Type / Rigging: Garn
Lengde: 10.98 meter
Bredde: 4.75 meter
Thule nå Ken-Michael LG7348

Bygget: 2013, Selfa Arctic As Avd. Trondheim
Type / Rigging: Garn, Lina og juksa
Lengde: 10.99 meter
Bredde: 3.84 meter
Laila LF6238

Bygget: 2016, Viknaslipen AS
Type / Rigging: Snurrevad / not
Lengde: 12.99 meter
Bredde: 6 meter
Cavaro nå Sørvik LK4981

Bygget: 1993, Selfa Arctic As Avd. Rødskjær
Type / Rigging: Arctic 1200
Lengde: 12.14 meter
Bredde: 4.20 meter