Navigate / search

Fiskerettighet for salg.

Torskekvote 10-11 m i Nord-Norge. Kvoten leveres ufisket for 2020. Ref. nr. 20/10. Kvoten ligger på en samfiskebåt uten godkjent fartøyinstruks mellom 8 og 11 m. En kjøper forutsettes å overta eierskap og dermed ansvaret for samfiskebåten.