Navigate / search

Fiskefartøyet Turbogutt er levert.

Turbogutt nå Storøy LM4465<br />Foto: Frank Iversen
Turbogutt nå Storøy LM4465
Foto: Frank Iversen