Navigate / search

Fiskefartøyet Torshav er levert.

Torshav nå Storhav LG3457<br />Foto: Roar Jensen
Torshav nå Storhav LG3457
Foto: Roar Jensen