Navigate / search

Fiskefartøyet Stjernen er levert.

Stjernen LK2029<br />Foto: Bjørn Hansen
Stjernen LK2029
Foto: Bjørn Hansen