Navigate / search

Fiskefartøyet Skreigrunn er levert.

Skreigrunn nå Lofotfangst LLMI<br />Foto: Odd Remi Simonsen
Skreigrunn nå Lofotfangst LLMI
Foto: Odd Remi Simonsen