Navigate / search

Fiskefartøyet Lofothav er levert.

Lofothav nå Ole Oskar LLYH<br />Foto: Bjørn Hansen
Lofothav nå Ole Oskar LLYH
Foto: Bjørn Hansen