Navigate / search

Fiskefartøyet Kransvik Jr. er levert.

Kransvik Jr. nå Atløy Viking LJSY<br />Foto: Kjell B. Sønstabø
Kransvik Jr. nå Atløy Viking LJSY
Foto: Kjell B. Sønstabø