Navigate / search

Fiskefartøyet Kjølva er solgt.

Kjølva LG8085<br />Foto Roar Jensen
Kjølva LG8085
Foto Roar Jensen