Navigate / search

Fiskefartøyet Bøen er levert.

Bøen nå Kransvik Jr. LJSY<br />Foto: Kjell B. Sønstabø
Bøen nå Kransvik Jr. LJSY
Foto: Kjell B. Sønstabø