Navigate / search

Fiskefartøyet Atløy Viking er levert.

Atløy Viking nå Kransvik Jr.<br />Foto: Bjørn Hansen
Atløy Viking nå Kransvik Jr.
Foto: Bjørn Hansen