Navigate / search

Fiskefartøyet Åse-Karin er levert.

Åse-Karin nå Senjagull LM4884<br />Foto: Bjørn Hansen
Åse-Karin nå Senjagull LM4884
Foto: Bjørn Hansen