Navigate / search

Ballstadøy er solgt.

De 6 aksjonærene i Ballstadøy AS har inngått avtale om salg av 100 % av aksjene i Ballstadøy AS. Kjøper er Sørvågen Kystfiske AS med forretningsadresse i Svolvær.

Ballstadøy AS eier kystfartøyet Ballstadøy N-3-VV med kvoter på konvensjonell hvitfisk, seinot, NVG-sild samt en liten makrellkvote.

Ballstadøy ble levert fra Vestværftet i Danmark i 2015 og har siden da vært en av de fremste aktørene i kystflåten på levendefangst av torsk og hyse.

Aksjonærene i Ballstadøy AS har i prosessen vært opptatt av at fartøyet fortsatt skal ha sitt tilholdssted i Lofoten og at de ansatte beholder jobbene sine ombord.

Sørvågen Kystfiske AS ser frem til å videreføre den gode driften de forrige eierne har hatt på Ballstadøy, og ønsker igjennom sitt eierskap å ytterligere styrke fartøyets driftsgrunnlag.
Fartøyet skal fortsatt ha hjemmehavn i Lofoten og navnet Ballstadøy skal beholdes.

Salget er tilrettelagt av Maritime Competence AS.

Ballstadøy LFGX
Ballstadøy LFGX