Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote hj.l. 8-9 m. i Nord-Norge. Gjenstår 4 tonn av 2018 kvoten. Ref. nr. 18/19

Torskekvote hj.l. 8-9 m. i Nord-Norge. Ref. nr. 18/25

Torskekvote hj.l. 9-10 m. i Nord-Norge. Gjenstår 1,7 tonn av 2018 kvoten.  Ref. nr. 18/26

Torskekvote hj.l. 10-11 m. i Nord-Norge. Årets kvote er fisket. Ref. nr. 18/20 SOLGT!


Strukturkvote torsk i Nord-Norge i gr. 11-15 m. Levetid 2038. Ref. nr. 18/27

Torsk faktor 0,77 – Sei faktor 0,8 – Hyse faktor 0,8.


Torskekvote 11-12 m. i Nord-Norge + strukturkvote: Ref. nr. 18/22 SOLGT!

Fakt. Torsk Nord, Konv. redskap (3,1501) dersom den struktureres (levetid 20 år)  2,52.

Fakt. Hyse Nord, Konv. redskap (3,0622) dersom den struktureres 2,45.

Fakt. Sei Nord, Konv. redskap (3,0669) dersom den struktureres 2,45.

Strukturkvote (levetid til 1.1.2028). SOLGT!

Fakt. Torsk Nord, Konv. redskap (1,8258)

Fakt. Hyse Nord, Konv. redskap (1,8848)

Fakt. Sei Nord, Konv. redskap (1,897)

Kan leveres ferdig strukturert.


Strukturkvote i gr. 15-21 m. Ref. nr. 18/01

Kvote 1, levetid 1/1-2028: Torsk faktor 1,3269 – Hyse faktor 7,0731 – Sei faktor 3,0624. SOLGT!

Kvote 2, levetid 1/1-2033: Hyse faktor 3,5362.

Kvote 3, levetid 1/1-2031: Hyse faktor 3,5366.

Kvotene selges fortrinnsvis samlet.


14/15 m Sei N Notfartøy faktor 1. Ref. nr. 18/02

14/15 m NVG-sild faktor 7,86 + struktur faktor 3,15. Ref. nr. 18/03

10/11 m Makrell garn/snøre faktor 2,2248. Ref. nr. 18/04

10/11 m NVG-sild faktor 4,59. Ref. nr. 18/05

10/11 m Makrell notfartøy faktor 1,55. Ref. nr. 18/06

Kan selges samlet eller etter avtale oppdelt. Kan også selges med redskaper (tilpasset 50 foting).


10,65 faktorer strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 18/23


Sei sør faktor 1. Ref. nr. 18/07


Strukturkvote NVG-sild i gr. 11-15 m. Faktor 2,096. Ufisket 2018. Ref. nr. 18/08

NVG-sildekvote 9-10 m. Faktor 3,93. Ref. nr. 18/24

NVG-sildekvote 10-11 m. Ufisket. Ref. nr. 18/09

NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018. Ref. nr. 18/10

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 18/11


Kystmakrell – Not. Hj.l. 9,97. Faktor 1,2145. Ref. nr. 18/12

Kystmakrell – Not. < 13 m. Hj.l. 12,89. Faktor 1,5455. Ref. nr. 18/13

Kystmakrell – garn/snøre < 13 m. Hj.l. 9,6 m. Ref. nr. 18/14


Leppefiskkvote. Fisket 2018. Refordelingskvoten er ikke fisket. Ref. nr. 18/15


Makrell garn/snøre 10-11 m. Ref. nr. 18/16

9-10 m. makrell not. Ref. nr. 18/17


Rekekonsesjon nord for 62 grader. Ref. nr. 18/18 SOLGT!


Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no