Navigate / search

Kvoter for salg:

Torsk grunnkvote 10-11 m. Nord-Norge. Ca. 75% av årets torskekvote er ikke tatt. SOLGT!


Sei N notfartøy. Gr. 15-20 m. Faktor 1,5 + struktur. Til sammen faktor 3,9.


Sei sør faktor 1.


Strukturkvote NVG-sild i gr. 11-15 m. Ufisket 2018.

NVG-sildekvote 10-11 m. Ufisket.

NVG-Sild. Hj.l. 10-11 m. Faktor 4,59.

3 x NVG-sild 14-15 m. Totalt 23,58 enheter.

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6.


Kystmakrell – Not. Hj.l. 9,97. Faktor 1,2145.

Kystmakrell – Not. < 13 m. Hj.l. 12,89. Faktor 1,5455.

Kystmakrell – garn/snøre < 13 m. Hj.l. 9,6 m.


9-10 m. makrell not

10-11 m. makrell not

10-11 m. makrell not


Kystreketrål sør 11 m. og over. Faktor 1,o med tilhørendeavgrenset Nordsjøtrål.


Rekekonsesjon nord for 62 grader.