Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote i Nord-Norge, 7-8 m. Med samfiskebåt Indre N-52-Ø.

Torskekvote i Nord-Norge, 8-9 m. Med samfiskebåt.

Torskekvote i Nord-Norge, 9-10 m. Med samfiskebåt Varnes T-10-BG.

Torskekvote i Nord-Norge, 10-11 m.


14/15 m Sei N Notfartøy faktor 1

14/15 m NVG-sild faktor 7,86 + struktur faktor 3,15

10/11 m Makrell garn/snøre faktor 2,2248

10/11 m NVG-sild faktor 4,59

10/11 m Makrell notfartøy faktor 1,55

Kan selges samlet eller etter avtale oppdelt. Kan også selges med redskaper (tilpasset 50 foting).


Sei N notfartøy. Gr. 15-20 m. Faktor 1,5 + struktur. Til sammen faktor 3,9.


Sei sør faktor 1.


Strukturkvote NVG-sild i gr. 11-15 m. Ufisket 2018.

NVG-sildekvote 10-11 m. Ufisket.

NVG-Sild. Hj.l. 10-11 m. Faktor 4,59.

3 x NVG-sild 14-15 m. Totalt 23,58 enheter.

NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018.

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6.


Kystmakrell – Not. Hj.l. 9,97. Faktor 1,2145.

Kystmakrell – Not. < 13 m. Hj.l. 12,89. Faktor 1,5455.

Kystmakrell – garn/snøre < 13 m. Hj.l. 9,6 m.


Leppefiskkvote – vurderes solgt


Makrell garn/snøre 10-11 m.

9-10 m. makrell not

10-11 m. makrell not

10-11 m. makrell not


Kystreketrål sør 11 m. og over. Faktor 1,o med tilhørendeavgrenset Nordsjøtrål.


Rekekonsesjon nord for 62 grader.