Navigate / search

Kvoter for salg:

Torskekvote hj.l. 8-9 m i Nord-Norge. Gjenstår 4 tonn av 2018 kvoten. Ref. nr. 18/19 SOLGT!

Torskekvote hj.l. 8-9 m i Nord-Norge. 752 kg ufisket inneværende år. Ref. nr. 18/28

Torskekvote hj.l. 8-9 m i Nord-Norge. Ref. nr. 18/25


Strukturkvote i gr. 15-21 m. Ref. nr. 18/01

Kvote 1, levetid 1/1-2028: Torsk faktor 1,3269 – Hyse faktor 7,0731 – Sei faktor 3,0624. SOLGT!

Kvote 2, levetid 1/1-2033: Hyse faktor 3,5362.

Kvote 3, levetid 1/1-2031: Hyse faktor 3,5366.

Kvotene selges fortrinnsvis samlet.


Gr. kv. torsk 22/23 m. Faktor torsk 10,1151, hyse 8,5049 og sei faktor 9,6133. Ref. nr. 18/30

Strukturkvote o/21 m torsk faktor 7,7527, hyse faktor 6,8039 og sei faktor 9,1164 – utgår 1.1.2028. Ref. nr. 18/31

Strukturkvote o/21 m torsk faktor 0,9029, hyse faktor 6,8039 og sei faktor 3,6615 – utgår 1.1.2035. Ref. nr. 18/32


14/15 m Sei N Notfartøy faktor 1. Ref. nr. 18/02

Sei N notfartøy. Gr. kvote 19/20 m. Faktor 1,5. Strukturkvote faktor 3. Ref. nr. 18/33

14/15 m NVG-sild faktor 7,86 + struktur faktor 3,15. Ref. nr. 18/03

10/11 m Makrell garn/snøre faktor 2,2248. Ref. nr. 18/04

10/11 m NVG-sild faktor 4,59. Ref. nr. 18/05

10/11 m Makrell notfartøy faktor 1,55. Ref. nr. 18/06

Kan selges samlet eller etter avtale oppdelt. Kan også selges med redskaper (tilpasset 50 foting).


10,65 faktorer strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m. Ref. nr. 18/23


Sei sør faktor 1. Ref. nr. 18/07


Strukturkvote NVG-sild i gr. 11-15 m. Faktor 2,096. Ufisket 2018. Ref. nr. 18/08 SOLGT!

NVG-sildekvote 9-10 m. Faktor 3,93. Ref. nr. 18/24

NVG-sildekvote 10-11 m. Ufisket. Ref. nr. 18/09

NVG-sild 15-16 m. Faktor 8,4 + struktur 0,87. Ufisket 2018. Ref. nr. 18/10

Nordsjøsild 12-13 m. Faktor 7. + struktur faktor 5,6. Ref. nr. 18/11


Kystmakrell – Not. Hj.l. 9,97. Faktor 1,2145. Ref. nr. 18/12

Kystmakrell – Not. < 13 m. Hj.l. 12,89. Faktor 1,5455. Ref. nr. 18/13

Kystmakrell – garn/snøre < 13 m. Hj.l. 9,6 m. Ref. nr. 18/14


Leppefiskkvote. Fisket 2018. Refordelingskvoten er ikke fisket. Ref. nr. 18/15


Makrell garn/snøre 10-11 m. Ref. nr. 18/16

9-10 m. makrell not. Ref. nr. 18/17


Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no