Navigate / search

Fiskerettigheter for salg.

14/15 m Sei N Notfartøy faktor 1. 14/15 m NVG-sild faktor 7,86 + struktur faktor 3,15. 10/11 m Makrell garn/snøre faktor 2,2248. 10/11 m NVG-sild faktor 4,59. 10/11 m Makrell notfartøy faktor 1,55. Kan selges samlet eller etter avtale oppdelt. Kan også selges med redskaper (tilpasset 50 foting).