Navigate / search

Fiskerettigheter for salg.

Torskekvote strukturert o/21 m (struktureres 2017) inntil 7,736 enheter. Ikke fisket i 2017.

NVG-sildekvote grunnkvote 14/15 m faktor 7,86 med tilhørende strukturkvote 6,288 enheter. Ikke fisket 2017.

NVG-sildekvote 10-11 m. Ufisket.

Sei N Notfartøy 13-15 m faktor 1 + struktur faktor 0,8.

Sei sør faktor 1